20 юли 2024 г.

  ВИК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Актуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
19 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за следните села:
с.Баховица, с.Владиня, с.Къкрина
на 19.07.2024г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за с.Дойренци на 18.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за с.Владиня на 18.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
18 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването за кв.Гозница на 18.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
17 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде нарушено водоподаването за част от ул."Търговска" (от ул."Г.С.Раковски" до ул."П.Волов") на 18.07.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
17 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването за квартала под Мелта на 17.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
17 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването за кв."Продимчец" на 17.07.24г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Въвеждане режим на водоподаването
16 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД град Ловеч - ПП ЛУКОВИТ съобщава, че във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, на основание Чл.9, т.3 от ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор - „В И К” АД rp. Ловеч и §2, т.3 от ДОПЪЛЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, предлагаме да се предприемат следните действия в с.Бежаново, общ. Луковит:
1. Да се въведат ограничения във водоползването, като забрана за ползване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.
2. Да се въведе режим на водоползване в село Бежаново, като водоподаването ще бъде спирано за 24 часа от 08:00 ч. до 08:00 ч. на следващия ден, считано от 12.07.2024 г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Въвеждане режим на водоподаването
16 юли 2024 г.

Поделение „В И К” АД ГРАД ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСУШАВАНЕ И СИЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ, В СЕЛО ДРЕНОВ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ СЕ ВЪВЕЖДА:
1. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВОДОПОЛЗВАНЕТО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ, КАТО ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, МИЕНЕ НА УЛИЦИ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БАЛКОНИ И ДР.
2. РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПИРАНО ОТ 19:00 Ч. ДО 07:00 Ч. НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН, СЧИТАНО ОТ 15.07.2024г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Въвеждане режим на водоподаването
16 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД ГРАД ЛОВЕЧ - ПП ЛУКОВИТ СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСУШАВАНЕ И СИЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ В СЕЛАТА ДЪБЕН, ТОРОС И ПЕЩЕРНА ОБЩИНА ЛУКОВИТ СЕ ВЪВЕЖДА:
1. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВОДОПОЛЗВАНЕТО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ, ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, МИЕНЕ НА БАЛКОНИ, УЛИЦИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
2. РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПИРАНО ЗА 24 ЧАСА ОТ 08:00ч. ДО 08:00ч. НА ДРУГИЯ ДЕН , СЧИТАНО ОТ 16.07.2024г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Въвеждане режим на водоподаването
16 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД ГРАД ЛОВЕЧ - ПП ТЕТЕВЕН СЪОБЩАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСУШАВАНЕ И СИЛНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕБИТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, В СЕЛО ГЛОГОВО, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН СЕ ВЪВЕЖДА:
1. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВОДОПОЛЗВАНЕТО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ, ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ПОЛИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, МИЕНЕ НА БАЛКОНИ, УЛИЦИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
2. РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ В СЕЛО ГЛОГОВО, КАТО ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ОТ 21:30ч. ДО 10:30ч. НА ДРУГИЯ ДЕН , СЧИТАНО ОТ 16.07.2024г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването за с.Лешница на 15.07.2024г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването за ЖК "Здравец" на 15.07.2024г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването за с.Горан на 15.07.2024г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването с.Чавдарци на 15.07.2024г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването с.Дренов на 15.07.2024г. от 09.00ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица съобщава, поради авариен ремонт на довеждащ водопровод и спиране на електрозахранването на помпени станции "Гложене" 1-ви и 2-ри подем ще бъде спряно водоподаването към гр.Ябланица от 22:00 часа на 14.07.2024г. до 17:00 часа на 15.07.2024г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
12 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от ул."Търговска" (от ул."Г.С.Раковски" до ул."П.Волов") на 12.07.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
11 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от ул."Търговска" (от ул."22 август" до ул."А.Кънчев") на 11.07.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
09 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването за част от ЖК "Здравец" на 09.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването за с.Пресяка на 08.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария е спряно водоподаването за с.Радювене на 08.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица съобщава, поради че поради авария в ПС Гложене, ще бъде спряно водоподаването за гр.Ябланица на 07.07.2024г от 08:00ч до отстраняване на аварията.

 

Временно прекъсване на водоподаването
05 юли 2024 г.

Поделение ВИК Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от ул."Търговска" (от ул."П.Волов" до ул."А.Кънчев") на 05.07.2024г. от 11.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
03 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица съобщава, поради профилактика на електропреносната мрежа ще бъде спряно електрозахранването от 07:00ч до 08:00ч и от 15:00ч до 17:00ч на 04.07.2024г на помпени станции "Видрите" и "Гложене", вследствие на което ще бъде нарушено водоподаването на гр.Ябланица и с.Брестница на 04.07.2024г. и 05.07.2024г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от ул."Търговска" /от ул."П.Волов" до ул."Г.С.Раковски"/ на 02.07.2024г. от 11.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч уведомява, че поради авария e спряно водоподаването за с.Йоглав на 02.07.2024г. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
02 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Априлци уведомява, че поради авария на магистрален водопровод на 02.07.2024г ще бъде спряно водоподаването в квартал "Център" от 09.00ч до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Априлци поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0889 404 163 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Априлци.

 

Временно прекъсване на водоподаването
01 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч-ПП Летница уведомява, че поради авариен ремонт на ул."Христо Ботев", ще бъде прекъснато водоподаването за гр.Летница на 02.07.2024г. от 8.00ч. до приключване на аварийните дейности.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
01 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от бул."Освобождение" /от "ФЕНИКС ИНВЕРС" ООД по посока с.Умаревци/ на 02.07.2024г. от 08.30ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
01 юли 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от ул."Търговска" /от ул."П.Волов" до ул."Ан.Кънчев"/ на 01.07.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
29 юни 2024 г.

Поделение ВИК-Ловеч-ПП Тетевен уведомява, че поради авария на довеждащ водопровод Рибарица-Тетевен ще бъде спряно водоподаването за гр.Тетевен от 09:30ч.на 29.06.2024 г до отстраняване на аварията

"ВИК" АД Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
28 юни 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от квартала над ЖП Гарата на 01.07.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
28 юни 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява, че поради реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ще бъде спряно водоподаването за част от ул."Търговска" /от ул."П.Волов" до ул."Ан.Кънчев"/ на 28.06.2024г. от 09.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
26 юни 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за кв."Продимчец" на 26.06.2024г. от 11.00ч. до 17.00ч.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
26 юни 2024 г.

Поделение "ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица съобщава, поради профилактика на електропреносната мрежа ще бъде нарушено водоподаването на гр.Ябланица и с.Брестница на 26.06.2024г.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ябланица поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 124 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Ябланица.

 

Временно прекъсване на водоподаването
25 юни 2024 г.

Поделение "ВИК" Ловеч уведомява, че поради авария ще бъде спряно водоподаването за кв."Продимчец" на 25.06.2024г. от 16.30ч. до отстраняване на аварията.

"ВИК" АД Ловеч - ПП Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 
0889 404 166

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 08:00 до 17:00 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110

ЗА САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРА :
                 068 651 162


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати