Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurements
From date
To date
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ПЗ-3-2020/01.06.2020 6/1/2020 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“- Договаряне биз предварителна покана за участие Opened 00991-2020 -0003
ПЗ-2-2020/27.05.2020 5/27/2020 „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“ Opened 00991-2020 -0002
ПЗ-1-2020/21.05.2020 5/21/2020 „Доставка на инертни материали” Opened 00991-2020 -0001
ООП-4-2020/24.03.2020 3/24/2020 „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч” Opened 9097575/24.03.2020г.
ООП-3-2020/05.03.2020 3/5/2020 „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч” Terminated 9096837/05.03.2020г.
ООП-2-2020/17.02.2020 2/17/2020 „Доставка на водомери за питейна вода и измерващо потока устройство“ Terminated 9096393/17.02.2020
ООП-1-2020/11.02.2020 2/11/2020 „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „В И К” АД, гр. Ловеч” Assigned 9096281/11.02.2020г.
П3-6-2019/12.12.2019 12/12/2019 „Избор на оператор на ваучери за храна за нуждите на „В И К“ АД, гр. Ловеч“ Assigned 00991-2019 -0006
ПЗ-5-2019/08.08.2019 8/8/2019 „Доставка на инертни материали” Assigned 00991-2019-0005
ПЗ-4-2019/06.08.2019 8/6/2019 „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“ Assigned 00991-2019 -0004
ООП-5-2019/08.07.2019 7/8/2019 “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”- Покана до определени лица Assigned -
ООП-4-2019/30.05.2019 5/30/2019 “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч” Assigned 9088667/30.05.2019г.
ООП-3-2019/29.05.2019 5/29/2019 „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч” Assigned 9088641/29.05.2019г.
ПЗ-3-2019/20.05.2019 5/20/2019 "Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВИК" АД, гр. Ловеч - договаряне без предварителна покана за участие Assigned 00991-2019 -0003
ООП-2-2019/27.03.2019 3/27/2019 „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч” Assigned 9086991/27.03.2019г.
ПЗ-2-2019/19.03.2019 3/19/2019 „Доставка на инертни материали” Terminated 00991-2019 -0002
ООП-1-2019/12.02.2019 2/12/2019 „Доставка на водомери за питейна вода” Assigned 9085561/12.02.2019г.
ПЗ-1-2019/06.02.2019 2/6/2019 „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В И К” АД, гр. Ловеч” Assigned 00991-2019-0001
ООП-4-2018/13.09.2018 9/13/2018 „Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч” Assigned 9080743/13.09.2018г.
ПЗ-6-2018/16.08.2018 8/16/2018 „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода” Assigned 00991-2018 -0006
next   ›