31 март 2023 г.

  ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg
Актуална информация
Временно прекъсване на водоподаването
30 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария на водопроводната мрежа ще бъде спряно водоподаването за квартала под ”Мелта” на 30.03.2023 от 9.00ч до 17.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
29 март 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 29.03.2023г. в гр.Летница няма да има вода поради довършителни работи по реконструкцията на уличен водопровод по ул."Хан Аспарух". Водоподаването ще се възстанови веднага след свършването на работата.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
27 март 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 28.03.2023г. ще бъде прекъснато водоподаването в гр.Летница поради реконструкция по ул."Хан Аспарух" и ул."Захари Стоянов". Водоподаването ще бъде прекъснато на 28.03.2023г. от 8:30ч. до приключване – подвързването на водопроводите със съществуващата водопроводна мрежа.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
27 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради възникнала авария ще бъде спряно водоподаването за ЖК ”Здравец” на 27.03.2023 от 10.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
24 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването по ул.”Търговска” от ул."П.Волов" до "Салито" и прилежащите улици, на 24.03.2023г. от 11.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
23 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради ремонтни работи на водопроводната мрежа на 23.03.23г. ще бъде спряно водоподаването за гр.Ловеч от 09.00ч. до 17.00ч. на 23.03.23г. с изключение на ЖК ”Младост”, ЖК ”Червен бряг”, кв.Продимчец и кв.Гозница.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
22 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради възникнала авария ще бъде спряно водоподаването за ЖК ”Здравец” на 22.03.2023 от 15.00ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
22 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради възникнала авария ще бъде спряно водоподаването за ЖК ”Здравец” на 22.03.2023 от 7.30ч до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
21 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради ремонтни работи на водопроводната мрежа на 23.03.23г. ще бъде спряно водоподаването за гр.Ловеч от 09.00ч. до 17.00ч. на 23.03.23г. с изключение на ЖК ”Младост”, ЖК ”Червен бряг”, кв.Продимчец и кв.Гозница.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради ремонтни работи на водопроводната мрежа на ул.”22–ри август” ще бъде спряно водоподаването за Ценрална част на гр.Ловеч /квартала от ул."Търговска" №43 до "Салито" и от ул."Осъмска" до бул."България"/ от 09.00ч. до 17.00ч. на 21.03.23г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
20 март 2023 г.

Поделение „В и К” - АД Ловеч ПП Тетевен уведомява, че на 20.03.23г. поради авария на УВ ще бъде спряно водоподаването за квартал „Полатен” на гр.Тетевен от 09:30 до отсраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Тетевен поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 158 и 0678 52174 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Тетевен.

 

Временно прекъсване на водоподаването
17 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради реконструкция на водопроводната мрежа на ЖК ”Младост” може да бъде нарушено водоподаването за квартала от 08.00ч. до 17.00ч. за периода от 18.03.23г. до 31.03.23г.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
17 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария e спряно водоподаването за част от кв.”Младост” на 17.03.2023г. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
15 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария e спряно водоподаването за част от кв.”Младост” на 15.03.2023г. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
14 март 2023 г.

Поделение „В и К” АД - Ловеч ПП Луковит уведомява, че поради авария на главен водопровод ще бъде спряно водоподаването за гр.Луковит на 15-03-2023 от 09:00 ч. до 16:00 часа.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Луковит поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0878 924 127 - Дежурен/Технически Ръководител, ВиК поделение Луковит.

 

Временно прекъсване на водоподаването
13 март 2023 г.

Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 14-ти и 15.03.2023г. ще бъде преустановено водоподаването за квартала около ул."Хан Аспарух" поради реконструкция. Водоподаването ще бъде прекъснато от 09:00 на 14.03.2023г. до приключване на реконструкцията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница.

 

Временно прекъсване на водоподаването
10 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария на ул.”Ю.Гагарин” №60 щe бъде спряно водоподаването за част от кв.”Гозница” на 10.03.2023г. от 10.00ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
08 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради изграждане на ново отклонение в кв. Продимчец щe бъде спряно водоподаването за квартала 08.03.2023г. от 11.00ч. до приключване на работата

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
07 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради ремонтни работи щe бъде спряно водоподаването за кв.”Продимчец” на 07.03.2023г. от 10.30ч. до 16.00ч.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 

Временно прекъсване на водоподаването
03 март 2023 г.
Поделение "ВИК"-АД гр.Ловеч ПП - Летница съобщава, че на 03.03.2023г. ще бъде прекъснато водоподаването за с.Кърпачево общ.Летница поради авариен ремонт. Водоподаването ще бъде прекъснато от 08:00 до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч - ПП Летница поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефон 0889 404 168 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Летница. 

Временно прекъсване на водоподаването
02 март 2023 г.

Поделение “ВиК” АД Ловеч уведомява, че поради авария щe бъде спряно водоподаването за бул.”Освобождение” на 02.03.2023г. от 11.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.

 
Важни тел. номера

ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРЕН ВиК

ПП ЛОВЕЧ 0889 404 166

068 651 165
Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ТЕТЕВЕН

0889 404 158

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛЕТНИЦА

0889 404 168

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЧЕРНИ ОСЪМ

0889 404 153

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЛУКОВИТ

0878 924 127

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП ЯБЛАНИЦА

0889 404 165

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП УГЪРЧИН

0889 404 164

Работно време: 08.00 – 17.00

ПП АПРИЛЦИ

0889 404 163 ; 0878 120 919

Работно време: 08.00 – 17.00


 

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
В РАБОТНИ ДНИ 
от 08:00 до 17:00 

 

ИНКАСО :  068 651 108
                 068 651 109
ЕЛ.КАСА : 068 651 152


ЗА ВиК СТАНОВИЩА И РАЗРЕШИТЕЛНИ :
                 068 651 110

ЗА САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРА :
                 068 651 162


ПРИЕМЕН ДЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Вторник и четвъртък от
10.00 до 12.00 часа

Записванията са възможни както лично в центъра за обслужване на клиенти, така и на телефон 068 651 112 или с електронно писмо на адрес: office@wss-lovech.bg

 

Как да подам преписка, искане, жалба или заявление онлайнСертификати