Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement document
Information
Name 4.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти
Number ИД-4233 #9 | 13-06-2019
About ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК
Files
Name
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК.pdf