Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement document
Information
Name 5.Съобщение за прекратяване на Обособени позиции №2, №3 и №7
Number ИД-4233 #15 | 24-06-2019
About СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП2, ОП3 И ОП7
Files
Name
Съобщение за прекратяване на ОП2,ОП3 И ОП7.pdf