Procurement

Information
Name Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при Централно управление (ЦУ) и ПП– Ловеч, ПП – Луковит, ПП- Тетевен, ПП – Ябланица, ПП – Черни Осъм, община Троян
Number ОП1
Date 8/17/2020
Object Доставка на стоки
Participation deadline -
State Assigned
Documents
Number Date published Name
ИД-3273 #11 | 8/17/2020 8/17/2020 ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ОП1