Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при Централно управление (ЦУ) и ПП– Ловеч, ПП – Луковит, ПП- Тетевен, ПП – Ябланица, ПП – Черни Осъм, община Троян
Номер ОП1
Дата 17.8.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите -
Статус Възложена
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-3273 #11 | 17.8.2020 г. 17.8.2020 ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ОП1