Procurement

Information
Name „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“- Договаряне без предварителна покана за участие
Number ПЗ-3-2020/01.06.2020
Date 6/1/2020
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/12/2020 12:00:00 AM
State Assigned
Valid from 6/1/2020
Valid to 6/12/2020
Description „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“
Principal "В И К" АД, гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2020 -0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831343333
Documents
Number Date published Name
ИД-3273 #2 | 6/1/2020 6/1/2020 1.Решение за откриване на процедура
ИД-3273 #3 | 6/1/2020 6/1/2020 2. Документация за участие
ИД-3273 #8 | 8/13/2020 8/13/2020 3.Решение за прекратяване на ОП2
ИД-3273 #10 | 8/17/2020 8/17/2020 4.Обявление за възложена поръчка