Обществена поръчка

Информация
Наименование „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“- Договаряне без предварителна покана за участие
Номер ПЗ-3-2020/01.06.2020
Дата 1.6.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите 12.6.2020 0:00:00
Статус Възложена
Валидна от 1.6.2020
Валидна до 12.6.2020
Описание „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“
Възложител "В И К" АД, гр. Ловеч
Процедура Процедура по ЗОП
Номер в АОП 00991-2020 -0003
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831343333
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-3273 #2 | 1.6.2020 г. 1.6.2020 1.Решение за откриване на процедура
ИД-3273 #3 | 1.6.2020 г. 1.6.2020 2. Документация за участие
ИД-3273 #8 | 13.8.2020 г. 13.8.2020 3.Решение за прекратяване на ОП2
ИД-3273 #10 | 17.8.2020 г. 17.8.2020 4.Обявление за възложена поръчка