Procurement

Information
Name „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Number ПЗ-8-2016/28.09.2016
Date 9/28/2016
Object Доставка на стоки
Participation deadline 10/21/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/28/2016
Valid to 10/21/2016
Description „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2016 -0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339333137
Documents
Number Date published Name
ИД-10106 #3 | 9/28/2016 9/28/2016 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-10106 #4 | 9/28/2016 9/28/2016 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-10106 #5 | 9/28/2016 9/28/2016 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ИД-10106 #16 | 11/15/2016 11/15/2016 4. ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ
ИД-10106 #17 | 11/15/2016 11/15/2016 5. ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯ