Procurement

Information
Name „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Number ПЗ-2-2020/27.05.2020
Date 5/27/2020
Object Доставка на стоки
Participation deadline 7/6/2020 12:00:00 AM
State Assigned
Valid from 5/27/2020
Valid to 7/6/2020
Description „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Principal "В И К" АД, гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2020 -0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831323938
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ИД-3153 #3 | 5/29/2020 5/29/2020 1. Документация за участие
ИД-3153 #4 | 6/1/2020 6/1/2020 2.Решение за откриване на процедура
ИД-3153 #5 | 6/1/2020 6/1/2020 3.Обявление за обществена поръчка
ИД-3153 #17 | 7/21/2020 7/21/2020 4.Протокол №1 на комисия
ИД-3153 #21 | 8/18/2020 8/18/2020 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти