Обществена поръчка

Информация
Наименование „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Номер ПЗ-2-2020/27.05.2020
Дата 27.5.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите 6.7.2020 0:00:00
Статус Възложена
Валидна от 27.5.2020
Валидна до 6.7.2020
Описание „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Възложител "В И К" АД, гр. Ловеч
Процедура Процедура по ЗОП
Номер в АОП 00991-2020 -0002
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831323938
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-3153 #3 | 29.5.2020 г. 29.5.2020 1. Документация за участие
ИД-3153 #4 | 1.6.2020 г. 1.6.2020 2.Решение за откриване на процедура
ИД-3153 #5 | 1.6.2020 г. 1.6.2020 3.Обявление за обществена поръчка
ИД-3153 #17 | 21.7.2020 г. 21.7.2020 4.Протокол №1 на комисия
ИД-3153 #21 | 18.8.2020 г. 18.8.2020 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти