Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка на горива за нуждите на „В И К” АД, гр. Ловеч при ПП – Угърчин
Номер ОП3
Дата 17.8.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите -
Статус Възложена
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-3273 #12 | 17.8.2020 г. 17.8.2020 ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ОП3
ИД-3273 #21 | 29.1.2024 г. 29.1.2024 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 812