Обществена поръчка

Информация
Наименование „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч”
Номер ООП-4-2020/24.03.2020
Дата 24.3.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите 2.6.2020 0:00:00
Статус Възложена
Валидна от 24.3.2020
Валидна до 2.6.2020
Описание „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч”
Възложител "В И К" АД, гр. Ловеч
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9097575/24.03.2020г.
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097575
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-2050 #3 | 24.3.2020 г. 24.3.2020 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-2050 #4 | 24.3.2020 г. 24.3.2020 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-2050 #5 | 24.3.2020 г. 24.3.2020 3.Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-2050 #9 | 22.4.2020 г. 22.4.2020 4.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИД-2050 #11 | 29.4.2020 г. 29.4.2020 5. Информация за удължаване на срок за получаване на оферти