Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка на горива за нуждите на „В И К” АД, гр. Ловеч при ПП–Априлци
Номер ОП4
Дата 17.8.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите -
Статус Възложена
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-3273 #13 | 17.8.2020 г. 17.8.2020 ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ ОП4