Обществена поръчка

Информация
Наименование „Доставка на инертни материали”
Номер ПЗ-1-2020/21.05.2020
Дата 21.5.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите 16.6.2020 0:00:00
Статус Възложена
Валидна от 21.5.2020
Валидна до 16.6.2020
Описание „Доставка на инертни материали”
Възложител "В И К" АД, гр. Ловеч
Процедура Процедура по ЗОП
Номер в АОП 00991-2020 -0001
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333831313535
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-3020 #3 | 21.5.2020 г. 21.5.2020 1.Решение за откриване на процедура
ИД-3020 #4 | 21.5.2020 г. 21.5.2020 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-3020 #5 | 21.5.2020 г. 21.5.2020 3.Документация за участие
ИД-3020 #9 | 23.6.2020 г. 23.6.2020 4.Протокол №1 на комисия
ИД-3020 #13 | 7.7.2020 г. 7.7.2020 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти