Обществена поръчка

Информация
Наименование „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч”
Номер ООП-3-2020/05.03.2020
Дата 5.3.2020
Обект Доставка на стоки
Срок за получаване на офертите 17.3.2020 17:00:00
Статус Прекратена
Валидна от 5.3.2020
Валидна до 17.3.2020
Описание „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч”
Възложител "В И К" АД, гр. Ловеч
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9096837/05.03.2020г.
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096837
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ИД-1660 #3 | 5.3.2020 г. 5.3.2020 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-1660 #4 | 5.3.2020 г. 5.3.2020 2. Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-1660 #5 | 5.3.2020 г. 5.3.2020 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-1660 #8 | 16.3.2020 г. 16.3.2020 4. Съобщение за прекратяване на обществена поръчка