Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ПЗ-3-2020/01.06.2020 1.6.2020 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“- Договаряне без предварителна покана за участие Възложена 00991-2020 -0003
ПЗ-2-2020/27.05.2020 27.5.2020 „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“ Възложена 00991-2020 -0002
ПЗ-1-2020/21.05.2020 21.5.2020 „Доставка на инертни материали” Възложена 00991-2020 -0001
ООП-4-2020/24.03.2020 24.3.2020 „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч” Възложена 9097575/24.03.2020г.
ООП-3-2020/05.03.2020 5.3.2020 „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, гр. Ловеч” Прекратена 9096837/05.03.2020г.