Документ на ОП

Информация
Наименование 1.Решение за откриване на процедура
Номер ИД-3273 #2 | 1.6.2020 г.
Описание РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Прикачени файлове
Наименование
Решение за откриване на процедура.pdf