Документ на ОП

Информация
Наименование 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
Номер ИД-3020 #13 | 7.7.2020 г.
Описание СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Прикачени файлове
Наименование
СЪОБЩЕНИЕ.pdf