Документ на ОП

Информация
Наименование 4. Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
Номер ИД-1660 #8 | 16.3.2020 г.
Описание СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прикачени файлове
Наименование
СЪОБЩЕНИЕ.pdf