Документ на ОП

Информация
Наименование 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер ИД-1660 #3 | 5.3.2020 г.
Описание Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП