Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Number ПЗ-4-2016/11.07.2016
Date 7/11/2016
Object Доставка на стоки
Participation deadline 8/4/2016 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 7/11/2016
Valid to 8/4/2016
Description „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч - Изпълнителен директор
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2016 -0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337343533
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-6269 #5 | 11-07-2016 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ИД-6269 #3 | 11-07-2016 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-6269 #13 | 08-08-2016 5.ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ
ИД-6269 #16 | 12-08-2016 6. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
ИД-6269 #9 | 27-07-2016 4.Решение за прекратяване на процедура
ИД-6269 #4 | 11-07-2016 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА