Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на тръби и фитинги за питейно водоснабдяване“
Number ПЗ-5-2018/16.07.2018
Date 7/16/2018
Object Доставка на стоки
Participation deadline 8/9/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 7/16/2018
Valid to 8/9/2018
Description „Доставка на тръби и фитинги за питейно водоснабдяване“
Principal "В И К" АД - гр.ЛОВЕЧ
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2018 -0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539323730
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-7133 #5 | 16-07-2018 3. Документация за участие
ИД-7133 #4 | 16-07-2018 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-7133 #3 | 16-07-2018 1.Решение за откриване на процедура