Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на тръби и фитинги за питейно водоснабдяване“
Number ПЗ-5-2018/16.07.2018
Date 7/16/2018
Object Доставка на стоки
Participation deadline 8/9/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 7/16/2018
Valid to 8/9/2018
Description „Доставка на тръби и фитинги за питейно водоснабдяване“
Principal "В И К" АД - гр.ЛОВЕЧ
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2018 -0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539323730
Documents
Number Name
ИД-7133 #33 | 12-10-2018 9.Протокол №3 на комисия
ИД-7133 #15 | 20-08-2018 4. Протокол №1 на Комисия
ИД-7133 #24 | 03-09-2018 6. Обявление за възложена поръчка - във връзка с прекратяване на Обособена позиция №4
ИД-7133 #32 | 12-10-2018 8.Протокол №2 на комисия
ИД-7133 #34 | 12-10-2018 10.Решение на възложител
ИД-7133 #26 | 27-09-2018 7.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-7133 #5 | 16-07-2018 3. Документация за участие
ИД-7133 #16 | 20-08-2018 5.Решение на Възложител за прекратяване на Обособена позиция №4
ИД-7133 #38 | 06-12-2018 11. Обявление за възложена поръчка
ИД-7133 #4 | 16-07-2018 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-7133 #3 | 16-07-2018 1.Решение за откриване на процедура