Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на водомери за питейна вода”
Number ООП-1-2019/12.02.2019
Date 2/12/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 3/11/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/12/2019
Valid to 3/11/2019
Description „Доставка на водомери за питейна вода”
Principal "ВИК" АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9085561/12.02.2019г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085561
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-1135 #19 | 18-03-2019 7.Протокол №1 на комисия
ИД-1135 #4 | 12-02-2019 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-1135 #25 | 14-05-2019 9. Договор с приложения
ИД-1135 #24 | 02-04-2019 8.Протокол №2 на комисия
ИД-1135 #5 | 12-02-2019 3.Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-1135 #8 | 18-02-2019 4.Разяснение №1
ИД-1135 #11 | 21-02-2019 5.Разяснение №2
ИД-1135 #14 | 26-02-2019 6.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти
ИД-1135 #3 | 12-02-2019 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП