Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name Доставка на ел. енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на " В и К " АД , гр. Ловеч - Договаряне без предварителна покана за участие
Number ПЗ-5-2017/11.10.17
Date 10/11/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 10/30/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 10/11/2017
Valid to 10/30/2017
Description Доставка на ел. енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на " В и К " АД , гр. Ловеч
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017 -0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530353837
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-10789 #10 | 29-03-2018 5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИД-10789 #7 | 13-11-2017 3.Обявление за възложена поръчка
ИД-10789 #8 | 13-11-2017 4.Договор с приложения
ИД-10789 #3 | 11-10-2017 1. Решение за откриване на процедура
ИД-10789 #4 | 11-10-2017 2. Документи във връзка с процедурата