Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на елeктрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч.“ – Договаряне без предварителна покана за участие
Number ПЗ-8-2017/29.11.17
Date 11/29/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 12/21/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 11/29/2017
Valid to 12/21/2017
Description „Доставка на елeктрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч.“ – Договаряне без предварителна покана за участие
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532313537
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-12604 #5 | 29-11-2017 2. ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА
ИД-12604 #11 | 29-03-2018 5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
ИД-12604 #4 | 29-11-2017 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-12604 #8 | 17-01-2018 3.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
ИД-12604 #9 | 17-01-2018 4.ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ