Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч”
Number ООП-3-2018/23.05.2018
Date 5/23/2018
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/11/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 5/23/2018
Valid to 6/11/2018
Description „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч”
Principal „В И К“ АД- гр.Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9076400/23.05.2018г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076400
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-5252 #12 | 19-06-2018 5.Съобщение за изпитване на мостри
ИД-5252 #4 | 23-05-2018 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-5252 #16 | 08-08-2018 7.Договор с приложения
ИД-5252 #2 | 23-05-2018 3.Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-5252 #7 | 05-06-2018 4.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИД-5252 #14 | 05-07-2018 6.Протокол №1 на комисия
ИД-5252 #3 | 23-05-2018 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП