Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Натоварване, транспортиране и предаване за депониране на отпадъци от ПСОВ гр. Ловеч“
Number ПЗ-1-2018/25.01.2018
Date 1/25/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 2/19/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 1/25/2018
Valid to 2/19/2018
Description „Натоварване, транспортиране и предаване за депониране на отпадъци от ПСОВ гр. Ловеч“
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2018 -0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533363632
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-809 #15 | 13-03-2018 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-809 #4 | 25-01-2018 2. Обявление за обществена поръчка
ИД-809 #24 | 23-04-2018 10. Договор с приложения
ИД-809 #5 | 25-01-2018 3. Документация за участие
ИД-809 #19 | 20-03-2018 7.Протокол №3 на комисия
ИД-809 #3 | 25-01-2018 1. Решение за откриване на процедура
ИД-809 #11 | 01-03-2018 4. Протокол №1 на комисия
ИД-809 #18 | 20-03-2018 6.Протокол №2 на комисия
ИД-809 #23 | 23-04-2018 9. Обявление за възложена поръчка
ИД-809 #20 | 20-03-2018 8.Решение на възложител