Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч”
Number ООП-3-2017/29.05.2017
Date 5/29/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/12/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 5/29/2017
Valid to 6/12/2017
Description „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9064697/29.05.2017г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064697
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-5530 #4 | 29-05-2017 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-5530 #18 | 04-09-2017 6. Договор с приложения
ИД-5530 #5 | 29-05-2017 3.Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-5530 #3 | 29-05-2017 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-5530 #16 | 21-08-2017 5. Протокол на комисия
ИД-5530 #13 | 06-07-2017 4.Съобщение за изпитване на мостри