Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“. - Прекратена
Number ПЗ-2-2017/11.05.17
Date 5/11/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/28/2017 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 5/11/2017
Valid to 6/28/2017
Description „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“.
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017-0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435383031
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-4705 #8 | 31-05-2017 4. Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация
ИД-4705 #33 | 07-09-2017 9. Протокол №3 на Комисия
ИД-4705 #35 | 07-09-2017 11. Решение на Възложител
ИД-4705 #32 | 07-09-2017 8.Протокол №2 на Комисия
ИД-4705 #41 | 21-09-2017 12. РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-4705 #5 | 15-05-2017 3.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-4705 #45 | 09-10-2017 13.Обявление за възложена процедура-прекратяване
ИД-4705 #9 | 31-05-2017 5. Документация – променена
ИД-4705 #17 | 11-07-2017 6. Протокол №1 на Комисия
ИД-4705 #34 | 07-09-2017 10. Доклад на комисия
ИД-4705 #27 | 28-08-2017 7.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-4705 #3 | 13-05-2017 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ИД-4705 #4 | 15-05-2017 2.РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА