Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч”
Number ООП-2-2018/27.04.2018
Date 4/27/2018
Object Доставка на стоки
Participation deadline 5/15/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 4/27/2018
Valid to 5/15/2018
Description „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9075411/27.04.2018г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075411
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-4364 #8 | 09-05-2018 4.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
ИД-4364 #3 | 27-04-2018 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
ИД-4364 #4 | 27-04-2018 2. Документация за участие - приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-4364 #14 | 12-06-2018 6. Договор с приложения
ИД-4364 #5 | 27-04-2018 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-4364 #11 | 23-05-2018 5. Протокол на комисия