Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Number ООП-4-2019/30.05.2019
Date 5/30/2019
Object Строителство
Participation deadline 6/19/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 5/30/2019
Valid to 6/19/2019
Description “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Principal "В И К" АД, гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9088667/30.05.2019г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088667
Documents
Number Name
ИД-4233 #4 | 30-05-2019 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-4233 #15 | 24-06-2019 5.Съобщение за прекратяване на Обособени позиции №2, №3 и №7
ИД-4233 #3 | 30-05-2019 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-4233 #22 | 19-07-2019 6.Протокол №1 на комисия
ИД-4233 #5 | 30-05-2019 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-4233 #9 | 13-06-2019 4.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти