Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата, експлоатирана от „ВиК” АД гр. Ловеч, на територията на Община Тетевен”
Number ОП2
Date 9/9/2019
Object Строителство
Participation deadline -
State Assigned
Documents
Number Name
ИД-5371 #11 | 09-09-2019 ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ