Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Number ПЗ-8-2016/28.09.2016
Date 9/28/2016
Object Доставка на стоки
Participation deadline 10/21/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/28/2016
Valid to 10/21/2016
Description „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2016 -0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339333137
Documents
Number Name
ИД-10106 #28 | 22-12-2016 7.ПРОТОКОЛ №3 НА КОМИСИЯ
ИД-10106 #29 | 22-12-2016 8. ПРОТОКОЛ №4 НА КОМИСИЯ
ИД-10106 #4 | 28-09-2016 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-10106 #5 | 28-09-2016 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ИД-10106 #30 | 22-12-2016 9. РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИД-10106 #3 | 28-09-2016 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-10106 #16 | 15-11-2016 4. ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ
ИД-10106 #26 | 08-12-2016 6. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ
ИД-10106 #17 | 15-11-2016 5. ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯ
ИД-10106 #41 | 06-02-2017 10. Обявление за възложени поръчки