Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Избор на оператор на ваучери за храна за нуждите на „В И К“ АД, гр. Ловеч“.
Number ПЗ-3-2018/09.02.2018
Date 2/9/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/6/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/9/2018
Valid to 3/6/2018
Description „Избор на оператор на ваучери за храна за нуждите на „В И К“ АД, гр. Ловеч“.
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2018 -0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534313332
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-1394 #32 | 23-04-2018 6. Съобщение за провеждане на жребий
ИД-1394 #4 | 09-02-2018 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-1394 #21 | 30-03-2018 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-1394 #37 | 30-04-2018 9.Решение на възложител
ИД-1394 #40 | 07-06-2018 10.Обявление за възложена поръчка
ИД-1394 #36 | 30-04-2018 8.Протокол №3 на комисия
ИД-1394 #14 | 20-03-2018 4. Протокол №1 на комисия
ИД-1394 #3 | 09-02-2018 1. Решение за откриване на процедура
ИД-1394 #35 | 30-04-2018 7.Протокол №2 на комисия
ИД-1394 #41 | 07-06-2018 11.Договор с приложения
ИД-1394 #5 | 09-02-2018 3. Документация за участие