Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за обекти на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, за които се прилагат стандартизирани товарови профили“ - ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ
Number ПЗ-7-2016/14.09.2016
Date 9/14/2016
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 10/4/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/14/2016
Valid to 10/4/2016
Description „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за обекти на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, за които се прилагат стандартизирани товарови профили“
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2016 -0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339303338
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-9488 #3 | 14-09-2016 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-9488 #8 | 24-10-2016 4. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
ИД-9488 #10 | 27-03-2018 5.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОП
ИД-9488 #7 | 24-10-2016 3. ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЕ
ИД-9488 #4 | 14-09-2016 2. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ