Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата, експлоатирана от „ВиК” АД гр. Ловеч, на територията на Община Луковит”
Number ОП1
Date 9/9/2019
Object Строителство
Participation deadline -
State Assigned
Documents
Number Name
ИД-5371 #10 | 09-09-2019 ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ