Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на инертни материали”
Number ПЗ-2-2019/19.03.2019
Date 3/19/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 4/11/2019 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 3/19/2019
Valid to 4/11/2019
Description „Доставка на инертни материали”
Principal "ВИК" АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2019 -0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637343832
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-2190 #15 | 06-06-2019 6. Протокол №2 на Комисия
ИД-2190 #4 | 19-03-2019 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-2190 #29 | 30-07-2019 11.Обявление за прекратяване на процедура
ИД-2190 #28 | 15-07-2019 10. Решение на Възложител за прекратяване на процедура
ИД-2190 #3 | 19-03-2019 1.Решение за откриване на процедура
ИД-2190 #5 | 19-03-2019 3. Документация за участие
ИД-2190 #13 | 27-05-2019 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-2190 #18 | 06-06-2019 9. Решение на Възложител
ИД-2190 #16 | 06-06-2019 7. Протокол №3 на Комисия
ИД-2190 #9 | 02-05-2019 4.Протокол №1 на комисия
ИД-2190 #17 | 06-06-2019 8. Протокол №4 на Комисия