Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на тръби и фитинги за водоснабдяване“
Number ПЗ-6-2016/25.08.2016
Date 8/25/2016
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/19/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/25/2016
Valid to 9/19/2016
Description „Доставка на тръби и фитинги за водоснабдяване“
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2016 -0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338363038
Documents
Number Name
ИД-8802 #20 | 21-10-2016 5. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ
ИД-8802 #15 | 10-10-2016 4. ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ
ИД-8802 #3 | 25-08-2016 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-8802 #4 | 25-08-2016 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-8802 #25 | 02-11-2016 8. РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИД-8802 #24 | 02-11-2016 7. ПРОТОКОЛ № 3 НА КОМИСИЯ
ИД-8802 #23 | 02-11-2016 6. ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯ
ИД-8802 #5 | 25-08-2016 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ