Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”- Покана до определени лица
Number ООП-5-2019/08.07.2019
Date 7/8/2019
Object Строителство
Participation deadline 7/18/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 7/8/2019
Valid to 7/18/2019
Description “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Principal "В И К" АД, гр. Ловеч
Procedure Покана до определени лица
Number in PPA -
Link to PPA -
Documents
Number Name
ИД-5371 #3 | 08-07-2019 2.Документация за участие – приложение към Покана до определени лица
ИД-5371 #7 | 30-07-2019 3.Протокол №2 на комисия
ИД-5371 #2 | 08-07-2019 1.Покана до определени лица