Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВиК” АД, гр.Ловеч”
Number ООП-2-2017/24.04.2017
Date 4/24/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 5/8/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 4/24/2017
Valid to 5/8/2017
Description „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВиК” АД, гр.Ловеч”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9063608/24.04.2017г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063608
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-3998 #14 | 22-05-2017 5. Протокол №1 на Комисия
ИД-3998 #3 | 24-04-2017 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-3998 #16 | 12-06-2017 6. Договор с приложения
ИД-3998 #4 | 24-04-2017 2. Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-3998 #5 | 24-04-2017 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-3998 #9 | 05-05-2017 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ