Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на автомобилни и индустриални гуми за нуждите на „В и К“ АД, гр. Ловеч““ - ПРЕКРАТЕНА
Number ООП-1-2017/07.02.2017
Date 2/7/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 2/17/2017 5:00:00 PM
State Terminated
Valid from 2/7/2017
Valid to 2/17/2017
Description „Доставка на автомобилни и индустриални гуми за нуждите на „В и К“ АД, гр. Ловеч““
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9061221/07.02.2017г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061221
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-791 #5 | 07-02-2017 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-791 #3 | 07-02-2017 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-791 #13 | 22-02-2017 4. Протокол №1 на Комисия
ИД-791 #16 | 09-03-2017 5. Протокол №2 на Комисия
ИД-791 #22 | 05-04-2017 6. Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка
ИД-791 #4 | 07-02-2017 2. Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка