Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч – Договаряне без предварителна покана за участие
Number ПЗ-4-2017/11.09.17
Date 9/11/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 10/20/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/11/2017
Valid to 10/20/2017
Description „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч – Договаряне без предварителна покана за участие
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017 -0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439353731
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 7 11/10/2017 8.Обособена позиция № 7 - „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч при ПП– Летница“ Assigned -
ОП 1 10/27/2017 1.Обособена позиция № 1 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при Централно управление и ПП– Ловеч“ Assigned -
ОП 2 10/27/2017 2.Обособена позиция № 2 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч при ПП – Луковит“ Assigned -
ОП 3 10/27/2017 3.Oбособена позиция № 3 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП– Тетевен Assigned -
ОП 4 10/27/2017 4.Обособена позиция № 4 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч при ПП – Ябланица“ Assigned -
ОП 5 10/27/2017 5.Обособена позиция № 5 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП– Угърчин“ Assigned -
ОП 6 10/27/2017 6.Обособена позиция № 6 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч при ПП–Априлци“ Assigned -
ОП 8 10/27/2017 7.Обособена позиция № 8 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч при ПП – Черни Осъм, община Троян“ Assigned -
Documents
Number Name
ИД-9495 #19 | 10-11-2017 4.Обявление за възложена поръчка
ИД-9495 #10 | 27-10-2017 3.Обявление за възложена поръчка
ИД-9495 #2 | 11-09-2017 1. Решение за откриване на процедура
ИД-9495 #3 | 11-09-2017 2. Документи във връзка с процедурата