Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане и диспечерска система“
Number ПЗ-4-2018/30.04.2018
Date 4/30/2018
Object Доставка на стоки
Participation deadline 5/28/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 4/30/2018
Valid to 5/28/2018
Description „Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане и диспечерска система“
Principal „В И К“ АД- гр.Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2018 -0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536373138
Documents
Number Name
ИД-4403 #26 | 10-08-2018 9. Обявление за възложена поръчка
ИД-4403 #4 | 30-04-2018 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-4403 #11 | 05-06-2018 4. Протокол №1 на комисия
ИД-4403 #20 | 29-06-2018 6.Протокол № 2 на комисия
ИД-4403 #17 | 20-06-2018 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-4403 #21 | 29-06-2018 7. Протокол № 3 на комисия
ИД-4403 #3 | 30-04-2018 1.Решение за откриване на процедура
ИД-4403 #22 | 29-06-2018 8. Решение на възложител
ИД-4403 #5 | 30-04-2018 3.Документация за участие