Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата на територията на Община Ловеч
Number ОП1
Date 8/14/2019
Object Строителство
Participation deadline -
State Assigned
Documents
Number Name
ИД-4233 #27 | 14-08-2019 Договор с приложения по ОП1