Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч”
Number ООП-3-2019/29.05.2019
Date 5/29/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/18/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 5/29/2019
Valid to 6/18/2019
Description „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч”
Principal "В И К" АД, гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9088641/29.05.2019г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9088641
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-4211 #20 | 08-08-2019 8.Договор с приложения
ИД-4211 #3 | 29-05-2019 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-4211 #5 | 29-05-2019 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-4211 #16 | 28-06-2019 6.Съобщение за изпитване на мостри
ИД-4211 #8 | 07-06-2019 4. Разяснение №1
ИД-4211 #4 | 29-05-2019 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-4211 #12 | 14-06-2019 5.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти
ИД-4211 #18 | 17-07-2019 7.Протокол №1 на комисия