Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата, експлоатирана от „В И К” АД, гр. Ловеч”.
Number ООП-4-2017/13.06.2017
Date 6/13/2017
Object Строителство
Participation deadline 7/5/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 6/13/2017
Valid to 7/5/2017
Description “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата, експлоатирана от „В И К” АД, гр. Ловеч”.
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9065179/13.06.2017г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065179
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-6207 #3 | 13-06-2017 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-6207 #4 | 13-06-2017 2. Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-6207 #9 | 30-06-2017 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
ИД-6207 #16 | 27-07-2017 6.Договор с приложения
ИД-6207 #5 | 13-06-2017 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-6207 #14 | 12-07-2017 5. Протокол №1 на Комисия