Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата на територията на Община Ябланица
Number ОП4
Date 8/14/2019
Object Строителство
Participation deadline -
State Assigned
Documents
Number Name
ИД-4233 #28 | 14-08-2019 Договор с приложения ОП4
ИД-4233 #33 | 29-05-2020 Анекс №1