Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“ - договаряне без предварителна покана за участие
Number ПЗ-2-2018/30.01.18
Date 1/30/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 2/28/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 1/30/2018
Valid to 2/28/2018
Description „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2018-0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533373739
Documents
Number Name
ИД-966 #8 | 06-03-2018 3.Становище на АОП за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП
ИД-966 #5 | 30-01-2018 2. Документи във връзка с процедурата
ИД-966 #4 | 30-01-2018 1. Решение за откриване на процедура
ИД-966 #10 | 20-03-2018 4.Обявление за възложена поръчка