Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name “Доставка на 4 броя нови товаропътнически автомобили – тип Пикап и 1 брой нов високопроходим автомобил 4х4 тип SUV“.
Number ПЗ-5-2016/17.08.2016
Date 8/17/2016
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/12/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/17/2016
Valid to 9/12/2016
Description “Доставка на 4 броя нови товаропътнически автомобили – тип Пикап и 1 брой нов високопроходим автомобил 4х4 тип SUV“.
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2016 -0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338333930
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-8555 #4 | 17-08-2016 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-8555 #13 | 05-10-2016 5. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ
ИД-8555 #23 | 02-11-2016 10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
ИД-8555 #25 | 09-11-2016 11. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР НА ЛИТЕКС МОТОРС
ИД-8555 #17 | 12-10-2016 6. ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯ
ИД-8555 #3 | 17-08-2016 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ИД-8555 #10 | 21-09-2016 4. ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ
ИД-8555 #19 | 12-10-2016 8. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ИД-8555 #5 | 17-08-2016 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ИД-8555 #22 | 02-11-2016 9. ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЕ
ИД-8555 #18 | 12-10-2016 7. ПРОТОКОЛ № 3 НА КОМИСИЯТА