Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч”
Number ООП-4-2018/13.09.2018
Date 9/13/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 10/2/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 9/13/2018
Valid to 10/2/2018
Description „Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч”
Principal "В И К" АД гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9080743/13.09.2018г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080743
Documents
Number Name
ИД-8833 #16 | 19-10-2018 5. Протокол №1 на комисия
ИД-8833 #4 | 13-09-2018 2.Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-8833 #2 | 13-09-2018 3. Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-8833 #12 | 28-09-2018 4.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по ОП №1,5,6,7
ИД-8833 #21 | 31-10-2018 6. Протокол №2 на комисия
ИД-8833 #3 | 13-09-2018 1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП