Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч”
Number ООП-9-2016/01.11.2016
Date 11/1/2016
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 11/15/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 11/1/2016
Valid to 11/15/2016
Description „Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9058051/01.11.2016г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058051
Documents
Number Name
ИД-11363 #3 | 01-11-2016 1. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
ИД-11363 #5 | 01-11-2016 3. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВИНА ПОРЪЧКА
ИД-11363 #36 | 13-12-2016 8. ПРОТОКОЛ № 4 НА КОМИСИЯ
ИД-11363 #14 | 10-11-2016 4. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
ИД-11363 #4 | 01-11-2016 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ИД-11363 #28 | 05-12-2016 6. ПРОТОКОЛ № 2 НА КОМИСИЯ
ИД-11363 #31 | 06-12-2016 7. ПРОТОКОЛ № 3 НА КОМИСИЯ
ИД-11363 #18 | 23-11-2016 5. ПРОТОКОЛ № 1 НА КОМИСИЯ